Νερό
Φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή ιδανικά ισορροπημένο σε πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ευεργετικά για τον οργανισμό.
Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς στη Σύγκριση!